top of page

【理財有方】升級再造:熔膠再鑄【理財有方】升級再造:熔膠再鑄

【Now財經台】屋企 #口罩 仲有好多但又唔想再用...只能丟棄送去堆填?誰說的!熔左佢做櫈都得!#膠樽#膠飯盒 都一樣可以熔左佢做成其他野! 有工作室將 #回收 的塑膠升級再造成裝飾品和家具。有發展商將升級再造而成的設備放置於旗下物業,並融入 #綠色建築認證#節能 措施等元素,向租戶及市民推廣 #可持續發展 理念。


Comments


bottom of page