top of page

簡單來講 【Up乜膠】

說起塑膠回收,通常腦海中就會出現大型工廠把回收的膠粉碎後變成廉價膠料出口的畫面。但「膠係咪一定負面」?

有沒有想過一個人其實都可以碎膠,在地將塑膠升級再造,製造成各種實用的小家品、小工具,甚至搖身一變成高價藝術設計傢俬?

朱煒傑和許浩鏘畢業於建築設計,畢業後全情投入搞膠,2016年更成立香港土炮塑膠升級再造公司Gaau1 Up ,根據 Precious Plastic,荷蘭的開放源設計(open-source design),自行製作了一套小型塑膠回收再造的機器,所有出品都係designed and made in Hong Kong!M+、Aigle、Fabrica都有用Gaau 1 Up設計~

今次講座他們更會帶來人力碎膠機讓大家一探究竟,落手落腳試試「玩膠」,一同聽聽up乜膠野!


Comments


bottom of page