top of page

GAAU1 海龜 @STEAM 真 · 大船王

活動日期

2018年6月

合辦團體

ISTEM, 香港才能教育研討會, 浸信會天虹小學, 大尾篤學校風帆協會, 瑪利曼小學

地點

大尾篤學生水上活動中心

分享

  • Facebook
  • Instagram

簡介

​同學生一齊製作嘅海龜,用棄置嘅塑膠物料整咗幾個月,宣傳環保理念。

bottom of page